Säsongsutställningar

Svenska pappor
En fotoutställning med bilder av Johan Bävman.

29/3 – 13/5

Johan Bävman vill med sina porträtt skildra det allmängiltiga och kärleksfulla i föräldraskapet. Samtidigt ställer han sig frågan varför så få pappor väljer att ta ut en lång föräldraledighet, trots de möjligheter som ges i Sverige. Utställningen både ställer frågor, ger inspiration och väcker tankar kring föräldraskap, relationer och jämlikhet.
Föräldralediga har halva priset rabatt på entrén under hela utställningsperioden.

Läs mer om Svenska pappor


#ingenlitenlort
”En utställning om opinionsbildaren Astrid Lindgren
– om att göra sin röst hörd”

9/6 – 4/11

Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv för roll i det samtalet?

Läs mer om #ingenlitenlort

”En unnerlig unge”
På ovanvåningen i sädesmagasinet visas sommartid en utställning om Astrid Lindgrens tre syskon som växte upp på gården Näs.