Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv för roll i det samtalet?

Utställningen produceras av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning och Astrid Lindgrens Näs.
Utställningsprojektet #ingenlitenlort genomförs med Postkodsstiftelsen som huvudfinansiär, Astrid Lindgren AB, Salikon Förlag AB, Astrid Lindgrens Värld AB som medfinansiärer och UNICEF som samarbetspartner.

Astrid Lindgren har påverkat det svenska samhället genom sin röst och sitt författarskap och det som fick hennes hjärta att klappa hårdast var barns rättigheter. Vi är stolta över att stötta detta projekt, som med utgångspunkt i Astrid Lindgrens samhällsengagemang, inspirerar barn och unga till att själva göra sina röster hörda och uppmuntra dem att delta i samhällsdialogen för att kunna påverka samhället, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.